Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

6795 a0d1 500

March 07 2017

9099 95a6

July 10 2015

1325 8229 500
Kurwa, Polska jest zajebista
Reposted byimposterdominikm

Dopiero dotarliśmy do trzeciego dnia siedmiodniowej popijawy
Nadal widzę Twoje imię, wypływające z moich ust.
— MM
7211 220e
6817 8c16
6654 962c
Panie,które robiły stenogram z debaty o in vitro w Senacie powinny dostać dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia psychicznego
— Senyszyn

July 09 2015

5997 e9df
Reposted bydominikmrozalka
Mogłem być teraz w USA 
W pocie czoła zbijać gruby szmal
Bawić starsze panie i mieć kredyt card
Ale nie, nie, nie, nie ucieknę stąd

Lubię nosić buty z wielkim czubem
Moje długie włosy to jest coś co lubię
Lubię pić piwo i palić skręty
Ale nie, nie ucieknę stąd 
— IRA
5949 799f
5946 3d70
Reposted bymagolek22imposter
5873 4980 500
Reposted bymagolek22imposter
5781 4f1c
Reposted byimposter imposter
5777 3492 500
5497 506f
Reposted bymagolek22 magolek22
5480 0c95 500
5283 1889 500
5182 3bc2
"Dzień dobry, czy rozmawiam z panem Michałem Rusinek?"
"Tak, ale ja się deklinuję"; 
"A, to przepraszam. Zadzwonię później...".

— Michał Rusinek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl