Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2017

0649 4780 500
Reposted byPaseroVirus PaseroVirus
She was so friendly, I had one too many
But now that they tell she was rubbing up against me
But I swear, never meant a thing, she was just a fling
There's no other woman who does it like you
— Chris Cornell
7679 b1f7 500
Odsetek raka prostaty u mężczyzn nieprowadzących aktywnego życia seksualnego powinien być znacznie wyższy, a u księży nie jest.
— Jerzy Vetulani, neurobiolog
Reposted byzembatapralinaisnotcominghomepiehusmycelinegnijacamlodapannajessaminekmj
Little girl, I love when she talks to me
Got to smile, when she walks that walk with me
I want the girl, but I want a lot
Might cross my mind, but that's where it stops

Ohhhh
That bitch ain't a part of me
No, that bitch ain't a part of me
— Chris Cornell

June 06 2017

- Chyba się zakochałam- powiedziała jedna z nich.

- W nim?- zapytała druga.

- No. Wiesz, co mi powiedział?

- Co?

- Że on się też we mnie zakochał.

- Nie mów!

- I jeszcze powiedział mi, że jest żonaty, ale ma tylko ślub cywilny, to się nie liczy.

- Wiadomo, że cywilny, to nie to samo co kościelny.

- I wiesz, co jeszcze mi powiedział?

- No gadaj.

- Że te wszystkie dzieci, co ma, to chciałby mieć ze mną.

- Co ty gadasz? To on naprawdę cię kocha. Spotkasz się z nim?

- Umówiłam się na czwartek.

— wspomnienia-taksówkarza
5141 e7e6 500
Reposted fromTARDIS TARDIS
8334 ca44 500
Reposted bywasnaerobintsUbikall-about-katepiehusstrzepyzupacebulowaCartman128ZerthinlargehamstercollideralicemeowikariRedHeadCathkrybusgadula92
5217 554c 500
5190 7bf0 500

June 05 2017

9672 3f99 500
A teraz proszę o wybaczenie, drodzy czytelnicy, ale wracam do kurew, koników i wódy, póki jeszcze czas. Jeśli te rozrywki niosą ze sobą zagładę, to trudno, dla mnie o wiele mniej naganna jest odpowiedzialność za własną śmierć niż za śmierć tego drugiego rodzaju, którą oni wam niosą okraszoną frazesami o Wolności, Demokracji, Ludzkości i/lub jeszcze innych albo i wszystkich razem Pierdołach. Do biegu, gotowi, start, 12.30. Pierwszy kieliszek, już teraz. Kurwy zawsze będą pod ręką. Clara, Penny, Alice, Marry... raz, dwa, trzy, cztery, maszerują oficery...
— Charles Bukowski, Najpiękniejsza dziewczyna w mieście
9559 836a 500
9530 2521 500
9503 e24a
9502 2afe 500

June 01 2017

4092 b4b9
Reposted byklopokot klopokot

May 31 2017

4482 fb20
Reposted byisnotcominghome isnotcominghome
9362 1d34 500
Reposted byisnotcominghomemilenaterjustmaddkamykowata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl